Home » Beleggen zonder zweetdruppels: Verlaag je beleggingsrisico

Beleggen zonder zweetdruppels: Verlaag je beleggingsrisico

Door admin
0 Opmerking 799 Bekeken
Beleggingsrisico's

Ik ken het maar al te goed, je wilt graag instappen op de beurs maar je kan nog niet goed inschatten wat het risico gaat zijn. Het gaat ten slotte wel om het spaargeld waar jij hard voor hebt gewerkt. Je begint te Googelen en leest succesverhalen en verhalen van mensen die alles kwijt zijn geraakt. Bij deze laatste groep wil jij absoluut niet bij horen uiteraard.

Banken doen al snel geloven dat als je niet via hun een beleggingsrekening opent je gegarandeerd je geld kwijt zal raken. Geloof mij, dat is absoluut niet het geval! De banken willen dat jij dit geloofd zodat ze zelf commissie verdienen voor hun simpele werk. Jij bent zelf prima in staat een beleggingsportefeuille op te stellen en het risico hiervan. In dit artikel geven we jou een paar handvaten mee waar je rekening mee kunt houden.

“Risk comes from not knowing what you’re doing.”
Warren Buffett

Welke beleggingsrisico’s zijn er?

Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd gepaard gaat met bepaalde risico’s. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te overwegen welke beleggingsrisico’s u bereid bent te nemen en hoe u deze kunt beheersen.

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de financiële markten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er een algemene daling van de beurskoersen is of als de vraag naar een bepaald type belegging afneemt. Marktrisico kan ook ontstaan door geopolitieke spanningen, economische crisis, natuurrampen of andere externe factoren. Beleggers kunnen het marktrisico beperken door hun beleggingsportfolio te diversifiëren, zodat ze niet te veel afhankelijk zijn van een enkele belegging of markt. Het is ook belangrijk om regelmatig te evalueren of een belegging nog steeds aan de beleggingsdoelstellingen voldoet en om tijdig te handelen als dat niet het geval is.

Creditrisico

Creditrisico is het risico dat een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen, wat kan leiden tot verlies voor de belegger. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een bedrijf failliet gaat of als een overheid niet in staat is om haar schulden te betalen. Creditrisico is vooral van belang voor beleggers die in obligaties beleggen, omdat zij geld lenen aan een bedrijf of overheid met de verwachting dat ze het geleende bedrag op een bepaald moment terugkrijgen, met daarbij een vastgestelde rente. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of een tegenpartij financieel stabiel is en in staat is om zijn verplichtingen na te komen. Beleggers kunnen het creditrisico ook beperken door hun obligatieportfolio te diversifiëren, zodat ze niet te veel afhankelijk zijn van een enkele tegenpartij.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat een belegging moeilijk te verkopen is, wat kan leiden tot verlies als de belegger de belegging snel moet verkopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er weinig vraag is naar een bepaald type belegging of als er weinig beleggers zijn die de belegging willen kopen. Het kan ook gebeuren als een belegging niet op een beurs verhandeld wordt en daardoor moeilijk te verkopen is. Liquiditeitsrisico kan ook ontstaan als een belegging zich in een land bevindt met een onstabiele financiële situatie, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het uitvoeren van handels transacties. Beleggers kunnen het liquiditeitsrisico beperken door te beleggen in beleggingen die op een beurs verhandeld worden en door hun beleggingsportfolio te diversifiëren.

Valutarisico

Valutarisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen tussen verschillende valuta’s. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de waarde van een belegging in een bepaalde valuta daalt ten opzichte van de valuta waarin de belegger betaald, of als de waarde van een belegging in een bepaalde valuta stijgt ten opzichte van de valuta waarin de belegger betaald. Valutarisico kan ontstaan als een belegging in een andere valuta is dan de valuta waarin de belegger betaald, of als een belegging in een bepaalde valuta is en de belegger in een andere valuta betaald. Beleggers kunnen het valutarisico beperken door te beleggen in beleggingen die in dezelfde valuta zijn als waarin ze betaald, of door te beleggen in beleggingen die gedekt zijn tegen valutarisico.

Rente- en inflatierisico

Rente- en inflatierisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van veranderingen in de rentetarieven of de inflatie. Als de rentetarieven stijgen, kan dit leiden tot een daling van de waarde van obligaties, omdat beleggers dan meer rente kunnen verdienen op andere beleggingen. Als de inflatie stijgt, kan dit leiden tot een daling van de waarde van beleggingen die een vast rendement bieden, zoals obligaties, omdat de waarde van het geld dan afneemt. Beleggers kunnen het rente- en inflatierisico beperken door te beleggen in beleggingen die gekoppeld zijn aan de inflatie, zoals bijvoorbeeld inflatie-gecorrigeerde obligaties, of door te beleggen in beleggingen die in staat zijn om hun waarde te behouden of zelfs te laten stijgen als de rentetarieven of de inflatie stijgen, zoals bijvoorbeeld aandelen.

Politiek risico

Politiek risico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van politieke onrust of instabiliteit in een bepaald land. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er politieke verkiezingen zijn, als er onrust is over het beleid van een bepaald land, of als er spanningen zijn tussen verschillende landen. Politiek risico kan ook ontstaan door het uitbreken van oorlogen of andere conflicten, of door andere politieke gebeurtenissen die de economie van een land kunnen beïnvloeden. Beleggers kunnen het politiek risico beperken door te beleggen in beleggingen die gediversifieerd zijn over verschillende landen en regio’s, zodat ze niet te veel afhankelijk zijn van een enkel land of regio. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de politieke situatie in de landen waarin belegd wordt en om tijdig te handelen als de politieke situatie verandert.

Operationeel risico

Operationeel risico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van problemen binnen het bedrijf waarin belegd wordt, zoals bijvoorbeeld het verlies van belangrijke klanten of het uitvallen van belangrijke productielijnen. Dit kan leiden tot een daling van de winstgevendheid van het bedrijf en daarmee ook van de waarde van de belegging. Operationeel risico kan ook ontstaan door fouten of tekortkomingen in de bedrijfsprocessen, door cyberaanvallen of andere IT-problemen, of door andere operationele problemen. Beleggers kunnen het operationeel risico beperken door te beleggen in bedrijven met een goede reputatie op het gebied van risicomanagement en een efficiënte bedrijfsvoering. Het is ook belangrijk om regelmatig te evalueren of een belegging nog steeds aan de beleggingsdoelstellingen voldoet en om tijdig te handelen als dat niet het geval is.

Wat zijn de specifieke beleggingsrisico’s per beleggingssoort?

Bij Beurspunt houden we ons vooral bezig met de aandelenmarkt en de beurzen. Maar uiteraard zijn er meer beleggingssoorten dan wat wij bespreken. Zeker voor het opbouwen van een passief inkomen is het verstandig om verder te kijken dan alleen de aandelenmarkt. Maar andere type beleggingen/investeringen betekenen ook weer andere risico’s.

 1. Aandelen: Aandelen zijn beleggingen in bedrijven en hebben het marktrisico, het operationeel risico en het politiek risico. Aandelen zijn vaak minder stabiel dan andere beleggingssoorten en kunnen sterk in waarde fluctueren.
 2. Obligaties: Obligaties zijn leningen aan bedrijven of overheden en hebben het creditrisico, het rente- en inflatierisico en het politiek risico. De waarde van obligaties kan daarom sterk fluctueren als de financiële situatie van de tegenpartij verandert of als de rentetarieven of inflatie stijgen.
 3. Beleggingsfondsen: Beleggingsfondsen zijn een verzameling van beleggingen, zoals aandelen en obligaties, en hebben daarom de beleggingsrisico’s van de beleggingen die ze bevatten. Beleggingsfondsen hebben ook het liquiditeitsrisico, omdat ze soms moeilijk te verkopen kunnen zijn.
 4. Valuta: Beleggen in valuta’s kan leiden tot valutarisico, omdat de waarde van een valuta kan fluctueren als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.
 5. Grondstoffen: Beleggen in grondstoffen kan leiden tot marktrisico, omdat de waarde van grondstoffen kan fluctueren als gevolg van veranderingen in de vraag en het aanbod. Grondstoffen hebben ook het politiek risico, omdat ze vaak afhankelijk zijn van landen waar politieke instabiliteit kan voorkomen.

Risico verlagen van je beleggingen – Stappenlijst!

Er zijn verschillende manieren om je beleggingsrisico’s te bepalen, afhankelijk van je specifieke behoeften en doelstellingen. Hieronder staan enkele stappen om te overwegen:

Verlaag je beleggingsrisico

 1. Bepaal je financiële doelstellingen

  Voordat je begint met beleggen, is het belangrijk om je financiële doelstellingen te bepalen. Dit kan helpen om te bepalen hoeveel risico je kunt en wilt nemen. Bijvoorbeeld, als je op zoek bent naar een stabiele bron van inkomen, zou je wellicht minder risico willen nemen dan als je op zoek bent naar snelle winst.

 2. Bepaal je risicotolerantie

  Jouw risicotolerantie is de hoeveelheid risico die je comfortabel kunt nemen bij het beleggen. Dit kan afhangen van factoren zoals je leeftijd, financiële situatie en behoeften. Het is belangrijk om je risicotolerantie te bepalen voordat u begint met beleggen, zodat je beleggingen kunt kiezen die passen bij je specifieke behoeften.

 3. Bekijk je beleggingsportefeuille

  Jouw beleggingsportefeuille is een verzameling van alle beleggingen die je hebt. Door je portefeuille te bekijken, kunt je zien hoeveel risico je momenteel neemt en of dat in lijn is met je financiële doelstellingen en risicotolerantie. Als je bijvoorbeeld veel aandelen hebt die kwetsbaar zijn voor economische omstandigheden, kan dit betekenen dat je meer risico neemt dan was gepland.

 4. Overweeg het gebruik van financiële tools

  Er zijn verschillende financiële tools die je kunt gebruiken om je beleggingsrisico’s te bepalen. Bijvoorbeeld, je kunt een risicoanalyse gebruiken om te zien hoe je beleggingen zullen presteren in verschillende marktomstandigheden. Je kunt ook professioneel advies vragen aan een financieel adviseur of andere professionele partij om te helpen bij het bepalen van uw beleggingsrisico’s.

Houd er rekening mee dat beleggen altijd betekent dat er bepaalde risico’s zijn en dat het verleden geen garantie is voor de toekomst. Het is belangrijk om je beleggingsrisico’s te bepalen voordat je begint met beleggen, zodat je beleggingen kunt kiezen die passen bij jouw specifieke voorkeur.

You may also like

Laat een opmerking achter